PROJEKT PODJETNO NAD IZZIVE - PONI PODRAVJE

Kaj je projekt PONI Podravje?
PONI Podravje predstavlja model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Udeleženci so za obdobje 4 mesecev zaposlenih pri enem izmed partnerjev projekta PONI Podravje – Regionalni razvojni agenciji za Podravje - Maribor, Razvojni agenciji Slovenske Gorice, d.o.o. ali Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj. V teh 4 mesecih so zaposleni za polni delovni čas, v času zaposlitve pa razvijajo svojo podjetniško idejo.

Komu je projekt namenjen?
Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe ali status brezposelne osebe.

Več informacij o projektu in javnih pozivih:
Vsake 4 mesece je na spletni strani https://rra-podravje.si/projekti/poni objavljen Poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje. 

Predvideni termini objave naslednjih pozivov so: maj 2021, september 2021, januar 2022, maj 2022 in oktober 2022.

Obrazce in več informacij o projektu Podjetno nad izzive PONI Podravje najdete na spletni strani: https://rra-podravje.si/projekti/poni in v prilogi.
 

pdfPONI Podravje zloženka.pdf