RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2022 - USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA

Anton Trstenjak

 

USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA (UAT)
Magdalenski trg 11, 2000 Maribor
Na podlagi 28. člena statuta Ustanove Antona Trstenjaka in sklepa uprave z dne 24. 05. 2022, Ustanova dr. Antona Trstenjaka razpisuje:

RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2022

1.  Podpore oz. štipendije so namenjene za sofinanciranje:

projektov (znanost, gospodarstvo, kultura, šport)
-  projemagistrski (2. bolonjska stopnja) in doktorski študij (3. bolonjska stopnja)

2.  Za sofinanciranje študija in projektov se lahko prijavijo vse fizične osebe in organizacije oz. lokalne skupnosti iz območja Slovenskih goric, Prlekije in Haloz (področje nekdanjih upravnih enot Ptuj, Lenart, Gornja Radgona, Ljutomer in Ormož). Kandidati oz. organizacije so lahko tudi iz drugih krajev, če osnovni cilj študija ali projekta opazno prispeva k razvoju zgoraj opredeljenega področja.

3. Prijava za razpis mora vsebovati:

-  prošnjo (s predvidenim stroškovnikom študija/projekta in višino zaprošenih sredstev)
-  kratek življenjepis (CV) oz. reference izvajalcev projekta
-  program študija ali projekta
-  obraložitev in utemeljitev koristnosti študija oz. projekta za razvoj Slovenskih goric, Prlekije in Haloz
-  po možnosti priporočila in mnenja referenčnih strokovnjakov in organizacij.

Opozorilo: Vsa priložena dokumentacija naj bo predstavljena jasno, kratko in pregledno ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju štipendij in podpori projektom ter drugih oblik denarne pomoči Ustanove dr. Antona Trstenjaka.

4.  Izključno bodo finančno pomoč dobili kandidati oz. izvajalci projektov, ki imajo dejansko aplikativno koristnost za razvoj Slovenskih goric, Prlekije in Haloz. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli kandidati iz lokanih skupnosti, ki so poravnale članarino za tekoče leto.

5.  Prijavo na razpis s prilogami oddajte izključno po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (obvezno zahtevajte potrdilo o branju e-pošte!)

6.  Rok za prijavo:

-  projekti najkasneje do 30. 09. 2022 (rezultati bodo znani okvirno 30 dni po zaključku).
-  štipendije najkasneje do 10. 11. 2022 (rezultati bodo znani okvirno 30 dni po zaključku).

7.  Z vsemi kandidati, ki bodo izbrani na razpisu, bodo podpisane pogodbe o sodelovanju in pogojih porabe sredstev za leto 2022.

Vabimo vas k prijavi na e-novice o razpisih in drugih dejavnostih UAT preko www.trstenjak.net!

 

Izvršni direktor UAT:                                                                     Predsednik uprave UAT:
mag. Samo Lubej                                                                         viš. pred. Dušan Gerlovič, spec., prof.       

 

docxRazpis za štipendije in projekte.docx
pdfRazpis za štipendije in projekte.pdf