SKLICANA JE 7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 7. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 28.05.2015 ob 17. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Več najdete v prilogah.

Vabilo na 7. redno sejo


pdfGradivo za 7. redno sejo