SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR KOT USPEŠEN MODEL POVEZOVANJA

Osemnajst občin združenih pod okriljem Skupne občinske uprave Maribor (SOU Mb), je izkoristilo zakonsko možnost in na področjih inšpekcije, redarstva, varstva okolja, revizije, civilne zaščite in urejanja prostora zgradilo uspešen model sodelovanja.

Za skupno izvajanje nalog v preteklem letu, jim je država, zaradi medsebojne povezanosti namenila nekaj več kot 740.000,00 EUR sofinancerskih sredstev.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah v Skupni občinski upravi Maribor sodeluje na področjih inšpekcije, redarstva, notranje revizije, civilne zaščite, urejanja prostora in varstva okolja, ter je tako upravičena do 55% sofinanciranja.

Številne spremembe zakonodaje z delovnih področij posameznih notranje organizacijskih enot, službam skupne občinske uprave, za v prihodnje dodeljujejo še dodatne, nove pristojnosti predvsem v zvezi z urejanjem prostora in nadzorom nad gradnjo objektov.

Z namenom priprave na novosti in organizacijo dela je SOU Maribor v občinah Duplek in Hoče- Slivnica organizirala delovna srečanja predstavnikov vseh občin ustanoviteljic, na katerih so sprejeli osnutke za pripravo planov dela za v prihodnje.

Vodja organa mag. Zorica Zajc Kvas je ob tem izpostavila še pomembnost predane ekipe pogumnih sodelavcev, ki se zavedajo pomena združevanja in prilagajanja na spremembe.