2.OBČINSKI PRAZNIK

PROSLAVA OB 2. OBČINSKEM PRAZNIKU
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH


V sklopu prireditev »Jurjevi dnevi« je 25.04.2008 ob 18. uri v kulturnem domu v Jurovskem Dolu bila tudi osrednja proslava ob drugem občinskem prazniku. S svojo prisotnostjo so občane občine Sv. Jurij v Slov. goricah počastili številni gostje, med drugimi župani sosednjih občin: občine Sveta Ana Silvo Slaček, občine Šentilj Edvard Čagran in občine Lenart mag. Janez Kramberger. Proslave pa so se udeležili tudi župani občine Cerkvenjak Jože Kraner, Benedikta Milan Gumzar in Sv. Trojice v Slov. goricah Darko Fras. Na prireditvi smo lahko zasledili tudi načelnika Upravne enote Lenart Jožeta Kranerja, farnega župnika Alojzija Antolina in ravnatelja Osnove šole J. Hudalesa Stanislava Senekoviča, člane občinskega sveta in druge povabljene goste.

 

Skozi prireditev je vse prisotne z napovedovanjem vodila Darinka Čobec. S svojimi pesmimi so na proslavi nastopili Jurovski oktet, pesmi sta recitiralii Eva Škrlec in Helena Reisman, zapela je vokalna skupina Osnovne šole J. Hudalesa. S svojimi spretnimi prsti na klavirju je navdušil Gregor Gorujp, ki je dvakrat zaigral in poskrbel za tiho spremljavo ob podelitvi priznanj.

Na proslavi so podelili tudi priznanja vsem tistim, ki so zaradi svojega večletnega dela na različnih področjih zaslužijo priznanje občine - pohvalo za nazaj in motivacijo za nadaljnje udejstvovanje na kulturnem, športnem, kulinaričnem in humanitarnem področju. Dobitniki priznanj za leto 2007 so tako postali: Milenka Srnko, Jože Mlakar, Nada Kurnik, Anton Lenart, Irena Zorjan in Peter Škrlec. Jurjev srebrnik, ki predstavlja najvišje priznanje, je prejel Roman Črnčec.

Za posebno vzdušje po podelitvi priznanj so poskrbeli folkloristi Folklorne skupine Považan iz Slovaške. S svojim plesnim znanjem in petjem so predstavili slovaške in romske plese in dobro razgreli celotno dvorano. S plesnim znanjem pa se je predstavila tudi domača folklorna skupina Jurovčan, ki bo letos maja obeležila 35-letnico delovanja.

Med samo prireditvijo se je s svojimi fotografijami iz narave, ki obdaja območje občine Sv. Jurij v Slov. goricah, predstavila Mateja Bukvič iz Žitenc, članica Odbora za družbene dejavnosti.

Kot je v Jurovskem Dolu že v navadi, so po proslavi kmečke žene Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij in vinogradniki Društva vinogradnikov Sv. Jurij poskrbeli za pogostitev, tako da je druženje vseh navzočih po proslavi trajalo malo dlje.

1 2 3 4 5 6 8 9

GOVOR ŽUPANA OB 2. OBČINSKEM PRAZNIKU
(OBČINSKA PROSLAVA 25. APRIL 2008)


Drage Jurovčanke, Jurovčani, občanke, občani, dobitnice in dobitniki priznanj, spoštovani gostje. Prav vsem želim prisrčen pozdrav, dobrodošli in iskrene čestitke ob praznovanju drugega občinskega praznika naše občine.

Presrečen sem, da ste se nocoj zbrali v tolikšnem številu. Vesel sem, da ste se mojemu vabilu odzvali tudi vsi nocojšnji gostje, cenjeni župani naših sosednjih in prijateljskih občin tega dela Slovenskih goric. Vsem še enkrat prisrčen pozdrav in hvala.

Leto je naokoli in spet se srečamo ob priložnosti, ko praznujemo in podeljujemo občinska priznanja tistim, ki so s svojim delom in angažiranjem v občini storili nekaj več, nekaj kar jih je naredilo opazne.

Naša občina praznuje drugi rojstni dan in je kot otrok v svojih otroških letih, polna želja, energije, željna razvoja, kot da bi hotela nadoknaditi tisto, kar je bilo v preteklosti zamujeno.

Kmalu bo minilo leto odkar sem nastopil županovanje in verjemite, da mi je leto minilo, kot bi trenil, kot da se je hitrost, s katero teče čas podvojila. Ni bilo časa za počitek, ne zame ne za občinski svet, komisije, odbore in občinsko upravo. Bilo je delovno leto. Naj se ob tej priložnosti iskreno zahvalim vsem svetnikom, članom odborov in občinski upravi za konstruktivno sodelovanje, za vse pripombe in sugestije ter za vso pomoč. Veseli me, da premoremo toliko modrosti, da smo po nadomestnih volitvah različne politične poglede dali na stran in začeli skupno delo v korist in napredek občine in občanov.

Prvi rezultati dela so že vidni in verjemite mi, še več jih bo.

Samostojno je naša občina pričela delovati v drugi polovici leta 2007. Takrat smo namreč sprejeli svoj prvi občinski proračun, prešli na samostojno financiranje, skupaj z občino Sveta Trojica podpisali delitveno bilanco z bivšo skupno občino Lenart in nenazadnje dobili novo občinsko vodstvo.

Ne glede na to, na vse te težave, smo v preteklem letu pričeli z našo prvo največjo in zelo pomembno investicijo – izgradnjo vrtca in prizidka k osnovni šoli. Med pomembnejše investicije štejemo tudi izgradnjo lokalne ceste Malna – Gasteraj v skupni dolžini 2,8 km. Za večjo varnost peščev smo poskrbeli z izgradnjo pločnika, ki se vije od glavne ceste, mimo trgovine, pa vse do mrliške veže in pokopališča. Ob stopnišču starega pokopališča smo na željo občanov postavili ograjo.

Ena izmed pomembnih nalog občine je tudi zagotavljanje javnih služb s področja infrastrukture. Veliko del smo izvedli v okviru vzdrževanja asfaltnih in makadamskih cest, plazov in jarkov. Tudi letos imamo v programu asfaltiranje približno 3 km nove ceste. Zagotavljali smo zimsko službo, javno razsvetljavo, ravnanje s komunalnimi odpadki, vzdrževali pokopališče in mrliško vežo. V poletnem času je sledila košnja trave.

Postopno se lotevamo ureditve centra občine, pripravljamo pa tudi projektno dokumentacijo za nadaljnjo ureditev občinskega središča. Seveda imamo v načrtu še več manjših vlaganj za boljši, hitrejši in učinkovitejši razvoj občine.

Ob vsem tem pa nismo pozabili na tekoče naloge občine, saj smo zagotavljali sredstva tudi za družbeni razvoj, v smislu delovanja naših društev in organizacij, saj le-te skrbijo za kulturno, športno, turistično dejavnost in na splošno družabno življenje v občini. S proračunskimi sredstvi smo skrbeli tudi za starejše in onemogle, predšolsko in osnovnošolsko vzgojo, knjižničarstvo, socialno varstvo občanov ter požarno varnost in civilno zaščito.

Kot župan in vsi na občinski upravi se trudimo, da smo odprti, dostopni in da so naše usluge kvalitetne in hitre. Z vašimi predlogi in pomočjo lahko to še popravimo in izboljšamo.

Hvala vam za sodelovanje, potrpežljivost in za vsa dobronamerna opozorila. Seveda pa tudi v bodoče pričakujem obojestransko sodelovanje in razumevanje, saj bomo skupaj nadaljevali še nekaj časa.

V letu 2008 nadaljujemo našo največjo investicijo, vredno 1,8 milijonov evrov, izgradnjo vrtca in prizidka k osnovni šoli, v katero se bodo vselili otroci s pričetkom novega šolskega leta 2008/2009.

Glede na to, da je država v preteklem letu sprejela nove podzakonske predpise sem optimist, da bomo v tem in v naslednjem letu pričeli in tudi zaključili prostorsko strategijo in na novo določili rabo prostora, kajti ni vas malo, ki ste že vložili predloge za prostorske spremembe.

Pridobili smo tri različne investitorje, ki bodo investirali v stanovanjsko izgradnjo v centru občine. Graditi bodo začeli letos in nadaljevali v prihodnjem letu. S tem bomo izboljšali stanovanjsko problematiko občine s približno 50. novimi stanovanji.

Najpomembnejše premoženje so ljudje – boljši kot so ljudje, boljša je občina. Le s skupnimi močmi, enotnostjo, razumevanjem in strpnostjo bomo dosegli želeni razvoj.

Naj vam za konec še enkrat izrečem iskrene čestitke ob našem prazniku.

DOBITNIKI PRIZNANJ 2008


Dobitniki priznanj so po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naslednji:

MILENKA SRNKO
je aktivna članica Kulturnega društva Ivan Cankar že od osnovne šole. Pred 35 leti se je vključila v takrat ustanovljeno folklorno skupino, v kateri je plesala več kot 15 let. Po krajši prekinitvi je ponovno že deseto leto plesalka folklorne skupine Jurovčan. Leta 2003 je prejela jubilejno priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Lenart za preko 20 let udejstvovanja v ljubiteljski folklorni dejavnosti.

JOŽE MLAKAR
je za dobitnika priznanja predlagan s strani Čebelarskega društva Sv. Jurij, v katerega soustanovitelj je bil. Danes opravlja delo blagajnika društva in ima aktivno vlogo pri razvoju in obstoju društva. Prav tako skrbi za promocijo društva in velik čebelnjak, v katerem vzgaja klasične čebele.

NADA KURNIK
je članica Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij že preko 15 let. S svojimi dobrotami, ki jih sama pripravi sodeluje na različnih prireditvah in razstavah, z njimi okrepča goste in članice društva. Njena posebnost je potica, ki jo izvrstno pripravi. Z njenim kulinaričnim delom se lahko ponašamo tudi izven meja naše občine. Je delavna in požrtvovalna članica, ki kljub službi in domačim opravilom, ki jih ni malo, rada priskoči na pomoč pri delu društva, kjer opravlja delo blagajničarke.

LENART ANTON
je vstopil v lovske vrste leta 1976, in sicer v Lovsko družino Sv. Ana, leta 1982 je vstopil v Lovsko družino Sv. Jurij, ko se je preselil v Jurovski Dol. Je velik naravovarstvenik. S svojo aktivnostjo si prizadeva za ohranitev narave, naravnega bogastva ter seveda za prosto živeče živali. S svojim aktivnim delom je velik vzornik mlajšim generacijam, ki jih nenehno opozarja na narejene napake v preteklosti, jih uči, kaj je potrebno storiti, da se le-te v čim večji meri omilijo, predvsem pa jih opozarja, da jih generacije, ki prihajajo za nami ne bi ponovile. V Lovski družini Sv. Jurij je bil dolgoletni tajnik, član upravnega odbora ter gospodar lovskega doma. Danes opravlja funkcijo člana nadzornega odbora. Prav tako je revirni vodja revirja Jurovski Dol – Varda, praporščak, preglednik divjačine, strelski sodnik, mentor in član raznih občasnih komisij. Z dopolnilnim izobraževanjem je leta 1994 prejel naziv Lovski čuvaj. Je prejemnik srebrnega znaka lovske kinološke zveze Slovenije in družinskega priznanja ob 50. obletnici LD.

IRENA ZORJAN
je za dobitnico priznanja predlagana s strani Krajevne organizacije rdečega križa Sv. Jurij. Pred dobrimi 15 leti je postala članica te organizacije. Je tudi članica nadzornega odbora. Odločitev in spoznanje, da je humanitarno delo plemenito delo, ki ga zmore opravljati le tisti, ki sočloveka v stiski ne gleda le z očmi, temveč tudi s srcem, jo je pripeljalo v vrste Rdečega križa.
S svojim delom veliko pripomore pri uresničevanju aktivnosti, ki jih ta organizacija izvaja. Potrebno je izpostaviti predvsem njeno udejstvovanje ob srečanju starejših občanov. Prav njene izvirne zamisli, ki jih s svojimi spretnimi rokami tudi izdela, se nato ob sprejemu starejših kitijo na njihovih prsih. Izrekamo ji zahvalo, z željo, da s svojim humanim poslanstvom in posluhom za ljudi v stiski, deluje še veliko let.

PETER ŠKRLEC
je bil med leti 2002 in 2008 predsednik Športnega društva Sv. Jurij in je v veliki meri prispeval k športnemu razvoju našega kraja in sedaj občine. Pod njegovim vodstvom je ŠD pridobilo največ na infrastrukturi, saj se je dokončalo glavno nogometno igrišče, uredile so se slačilnice, pomožno igrišče, parkirišča, zgradilo se je igrišče za odbojko na mivki in tenis igrišče. Zaslužen je tudi za največji uspeh nogometnega kluba, saj je članska selekcija postala prvak v 1. MNLM in se posledično uvrstila v Štajersko ligo. Športno društvo je sprejel v mizernem stanju in nato s svojim delom dosegel, da se sedaj društvo kaže kot eno izmed najbolje organiziranih in uspešnejših na športnem področju v naši okolici. Po njegovi zaslugi so na ugledu največ pridobili sami športniki.


NAJVIŠJE OBČINSKO PRIZNANJE – JURIJEV SREBRNIK

ROMAN ČRNČEC
je bil predlagan za dobitnika najvišjega priznanja občine s strani Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol in Prostovoljskega gasilskega društva Sv. Jurij. Roman Črnčec aktivno deluje v Kulturnem društvu Ivan Cankar Jurovski Dol na različnih kulturnih področjih že več kot 30 let. V času obiskovanja osnovne šole je nastopal kot pevec v kvartetu učencev OŠ. S petnajstimi leti je postal plesalec v takrat ustanovljeni folklorni skupini v kulturnem društvu in še danes pleše v folklorni skupini Jurovčan. Že peto leto poje v Jurovskem oktetu. Svoj raznolik talent za kulturno ustvarjanje je dokazal tudi v različnih vlogah, ki jih je odigral v uprizoritvah Domna in Micki je treba najti moža ter v petju v različnih skupinah. Že daljnega leta 1977 se je zapisal tudi prostovoljnemu gasilstvu. V tem obdobju je neprekinjeno 25 let opravljal dolžnosti poveljnika. Le-ta mu je nalagala precejšnjo odgovornost ter od njega terjala ogromno prostega časa, ki ga je vedno pripravljen žrtvovati. Položaj poveljnika gasilskega društva ga je vedno postavljal v ospredje pri vseh velikih projektih, ki jih je Gasilsko društvo Sv. Jurij uspešno izpeljalo. K tem projektom se prišteva nabava gasilskega vozila TAM 150 TB v letu 1994, predaja gasilskega praporja v letu 1998 ter celovita obnova gasilskega doma v letih 2000 in 2001 in nabava gasilskega vozila Renault Master v letu 2002. Svojega znanja poklicnega voznika se poslužuje ob prevozih pitne vode, ki jih gasilci opravljajo gospodinjstvom, ki še niso priključena na javno vodovodno omrežje. Prav tako ne gre zanemariti dejstva, da mu je bila pred kratkim vročena plaketa za 40-kratno darovanje krvi, kar kaže na njegovo humanost in dobrodelnost. S svojo predanostjo prostovoljnim aktivnostim v različnih društvih, je vzor mlajšim generacijam in je zato zaslužen dobitnik Jurijevega srebrnika.