SKLICANA JE 10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki se zaradi izrednih razmer opravi na daljavo. Predlogi sklepov se sprejmejo z glasovanjem po elektronski pošti ali faksu do četrtka, 2.4.2020 do 15. ure.

Več v prilogah.

20200324131003 00001

Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 10. redno sejo.pdf

K točki 4: 
pdfZaključni račun proračuna občine za 2019.pdf
pdfZaključni račun 2019 - priloge.pdf
K točki 5:
pdfRebalans 2020 - gradivo.pdf