SKLICANA JE 12. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Župan Peter Škrlec je sklical 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 08.10.2020 ob 17. uri v Kulturnem domu Jurovski Dol, Jurovski Dol 1.

Več v prilogah.

Vabilo

 

 

Gradivo za sejo:
pdfGradivo za 12. redno sejo OS.pdf

Gradivo k točki 5:
pdfPolletna realizacija proračuna 2020.pdf