Samooskrba regije

Občina  Sveti Jurij v Slovenskih goricah sodeluje pri izvajanju aktivnosti za pripravo projektnega predloga »Samooskrba regije», ki ga koordinira Mariborska razvojna agencija (v nadaljevanju MRA). S projektnim predlogom bomo, v dogovoru s partnerji, v prihodnje kandidirali na razpise evropskih sredstev. V projekt je vključenih 23 občin širše Podravske regije  in  predstavlja aktivnosti za zvišanje stopnje lokalne samooskrbe, ki vključujejo predvsem podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, izobraževanje, povezovanje pridelovalcev in potrošnikov, trženje in promocijo s poudarkom na lokalnem prebivalstvu. Ključnega pomena v projektu je prepoznati in ozavestiti dodano vrednost lokalnih proizvodov in storitev ter doseči pozitivne razvojne učinke, ki jih okolju prinaša na dolgi rok.
V nadaljevanju sledi  predstavitev koordinatorice projekta MRA:
Mariborska razvojna agencija je v letu 2014 začela vzpostavljati prehransko platformo za samooskrbo Podravja. Potekala so številna srečanja z različnimi deležniki iz gospodarskega, javnega in nevladnega sektorja. Srečanja so se nadaljevala v letošnjem letu, kjer so k sodelovanju v projektu aktivno pristopile tudi občine Zg. Podravja in izvedbo projekta tudi podprle. Aktivnosti v projektu izvaja za občine ORP SG tudi Razvojna agencija Slovenske gorice.
Glavni cilj projekta je prepoznati prioritete regije in se na tej osnovi pripraviti na bodoče razpise za programsko obdobje 2014-2020. Hkrati prepoznavamo tudi prioritete posamezne občine, na katerih bo temeljil razvoj občine. Prioritete se razlikujejo od občine do občine, zato iščemo vsebine, ki jih lahko na ravni občin povežemo in razvijamo skupaj. Pogovori o vsebinah potekajo s kontaktnimi osebami iz občin (iz vseh treh sektorjev). Z njihovo pomočjo pridobivamo potrebne podatke za projekt.
Ključni partnerji projekta so kmetijski pridelovalci, zato so v oktobru 2015 potekala srečanja, na katerih smo pridelovalcem predstavili projekt ter prodajne poti, ki jih odpiramo in razvijamo za njih. Aktivnosti smo usmerili v ciljno skupino - javne ustanove. Najprej smo projekt predstavili ravnateljem/ravnateljicam vrtcev in osnovnih šol ter dijaških domov. Nato pa so potekala srečanja z organizatorji prehrane ustanov, na katerih so se predstavile organizacije, ki povezujejo male pridelovalce ter posamezni pridelovalci. Javne ustanove se že sedaj trudijo otrokom, mladostnikom zagotoviti kakovostno hrano, vendar so z izvajanjem javnih naročil velikokrat primorane naročiti hrano z najnižjo ceno, ker drugače presežejo znesek, ki ga imajo na voljo za to.
Želimo si, da pri tem procesu aktivno sodelujejo tudi starši otrok, mladostnikov, saj bomo le z njihovo pomočjo in podporo lahko aktivnosti tudi dosledno izpeljali. Prehranjevalne navade so se zelo spremenile, zato je toliko bolj pomembno, da otroke glede odnosa do hrane in drugih vrednot vzgajamo že od malih nog. Načrtujemo tudi srečanja s potrošniki, kjer jih bomo posebej opozarjali, da so pri nakupu hrane pozorni na deklaracije od kod prihaja hrana in kaj vsebuje. Zavedamo se, da predstavlja znesek za prehrano v proračunu družine velik delež in da si vsi ne morejo privoščiti kvalitetne hrane. Prav zato so naše aktivnosti usmerjene v to, da lokalne pridelovalce čim bolje povežemo, dosežemo večje količine hrane in s tem ugodnejša razmerja v ceni.
Predvsem sporočamo: MANJ JE VEČ. Kupiti manj hrane in kupiti bolj kakovostno hrano. Pri tem pa se moramo zavedati, da zavržena hrana prav tako predstavlja strošek, ki ga je potrebno zmanjšati.
KVALITETNA HRANA IN NIZKA CENA NE GRESTA SKUPAJ.
kvalitetna zdrava hrana - investicija v zdravje             
 tehtnica

 

 

 

manj kvalitetna hrana - strošek za specialistične   
                                     preglede, zdravila
                                                            
Pripravili: Tanja KOSI in mag. Danijela Kocuvan, koordinatorica projekta Samooskrba Podravja

KGZS pridelovalci 5 10 2015org. prehrane OS MB 2 7 2015org prehrane obcine izven MOM 15 10 2015org prehrane ormoz 12 10 2015org prehrane poljcane 14 10 2015org prehrane vrtci MB 27 6 2015pridelovalci Lenart 4 11 2015pridelovalci poljcane 7 10 2015pridelovalci race 10 11 2015