JAVNI RAZPIS o finančni pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah v letu 2023

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov:
a) Subvencioniranje obrestne mere,
b) Pomoč za samozaposlitev.

Razpisni rok za oddajo vlog je najkasneje do četrtka, 05.10.2023 do 12. ure.

Podrobnejša navodila in razpisna dokumentacija se nahajata v prilogi.

pdfJavni razpis.pdf
docRazpisna dokumentacija 2023.doc