JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS za Podravje) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009

 

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM
(RŠS za Podravje)
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009
 

Razpisnik: Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov
Rok: Zadnji rok za oddajo vlog je 10. 10. 2008.

Predmet razpisa: Namen RŠS za Podravje je zmanjšati neskladje med ponudbo in povpraševanjem po kadrih na trgu dela, spodbuditi delodajalce k načrtovanju razvoja kadrov in povečati zaposlovanje mladih v regiji. Štipendije iz RŠS so namenjene dijakom in študentom iz Podravja, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju Podravske razvojne regije.

Razpisni pogoji:
Do štipendij iz RŠS so upravičeni:
- dijaki, ki se šolajo za tretjo, četrto in peto raven izobrazbe v RS ali v tujini in niso zaposleni;
- dodiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni;
- podiplomski študenti, ki se izobražujejo v RS ali v tujini in niso zaposleni.
Štipendije iz RŠS ne morejo prejeti dijaki/študentje, ki že prejemajo štipendijo ali šolnino iz kateregakoli drugega vira.

Način prijave: Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu »OBR-2 VLOGA ZA ŠTIPENDIJO ENOTNIH REGIJSKIH ŠTIPENDIJSKIH SHEM (RŠS za Podravje) ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009«, ki ga kandidati lahko dobijo na spletni strani štipenditorja www.center-rcv.org.

Poleg izpolnjene prijave je potrebno prijavi priložiti še naslednja dokazila:
• fotokopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice oz. potnega lista);
• potrdilo (original) o vpisu kandidata za šolsko/študijsko leto 2008/2009;
• overjeno fotokopijo spričevala, iz katerega je razviden učni uspeh kandidata (dijaki) v preteklem šolskem letu in če je dijak opravil zadnji letnik, tudi overjeno fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu oz. maturitetnega spričevala;
• potrdilo o opravljenih izpitih (original) v preteklem študijskem letu (dodiplomski in podiplomski študenti) doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu (če je v navedenem obdobju študent opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov priložijo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta), iz katerega je možno izračunati povprečno oceno;
• kopijo bančne kartice, transakcijskega računa ali prve strani hranilne knjižice;
• izjavo, da ne prejema štipendije/šolnine iz kateregakoli drugega vira in sprejema pogoje razpisa za dodelitev štipendije (Izjava je sestavni del vloge).

Vlogo skupaj z dokazili je potrebno posredovati na naslov Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, tj. 10. 10. 2008.

Viri financiranja: Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«; prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«, občine, članice Konzorcija za razvojne naloge Podravje ter delodajalci.

Razpisna dokumentacija: je na voljo na www.center–rcv.org.

Kontaktni naslov:
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa štipendij RŠS za Podravje lahko dobite na Ekonomskem institutu Maribor d.o.o., Centru razvoja človeških virov, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, tel. 02 333 13 33 ali e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..