KONČNO POROČILO o izvedenih programih in o porabi dodeljenih sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2012

Izvajalci turističnih porgramov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 morajo do 31.03.2013 posredovati končno poročilo o izvedenih programih.

Končno poročilo najdete v prilogi.

PRENOS:
docKONČNO POROČILO - turizem