KONČNO POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2020

Objavljamo vzorce poročil o izvedenih programih in projektih ter porabi dodeljenih sredstev, po izvedenih javnih razpisih za področje kulture v letu 2020

Poročila je potrebno oddati do 31.03.2021.
 

docxKONČNO POROČILO - KULTURA 2020