KONČNA POROČILA O IZVEDENIH PROGRAMIH IN PROJEKTIH TER PORABLJENIH SREDSTVIH V LETU 2019

Objavljamo vzorce poročil o izvedenih programih in projektih ter porabi dodeljenih sredstev, po izvedenih javnih razpisih za področje kulture in turizma v letu 2019.

Poročila je potrebno oddati do 31.03.2020.
 

docxKONČNO POROČILO - TURIZEM 2019