SPLETNI PORTAL OBČINE JE V FAZI IZDELAVE IN UREJANJA. Za morebitne napake se opravičujemo. Hvala za razumevanje.

Javni razpisi, naročila

JAVNA RAZGRNITEV STROKOVNIH PODLAG ZA RAZGLASITEV KULTURNIH SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA ZA OBČINO SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah je pred časom pristopila k izdelavi strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. V mesecu maju smo tako s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor prejeli izdelane Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Omenjene strokovne podlage so osnova za sprejem odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena. 

Župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah je 25.05.2016 objavil javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi strokovnih podlag in osnutka Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena.

Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena.

Namen razglasitve kulturnih spomenikov je ohranjanje kulturnih, zgodovinskih, arheoloških, urbanističnih, etnoloških in umetnostno-zgodovinskih vrednot ter zagotovitev njihovega nadaljnjega obstoja.

Občani in ostali zainteresirani lahko v strokovne podlage vpogledajo med 27.05.2016 in 27.06.2016 na spletni strani občine in v prostorih Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v času uradnih ur, in sicer:
- v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14. ure,
- v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
- v petek od 8. do 13. ure.

Prav tako se lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe in predlogi na razgrnjene strokovne podlage, ki jih posredujete Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. 

V sredo, 22.06.2016 ob 16.00 uri

bo v dvorani Kulturnega doma Jurovski Dol potekala

JAVNA OBRAVNAVA,

na kateri bodo strokovne podlage dodatno obrazložene s strani predstavnika
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

Na javno obravnavo so vabljeni občani in ostali zainteresirani. Lastniki nepremičnin, za katere razgrnjene strokovne podlage predvidevajo, da bodo razglašene kot kulturni spomenik, pa bodo na javno obravnavo posebej pisno povabljeni. 

Jurovski Dol, 27.05.2016
Zadeva: 622-1/2012-5

                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                              Peter Škrlec
                                                                              Župan

 pdfStrokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah.pdf

docxOsnutek Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah

 

 

 

 

 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni