Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2009

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na 26. redni seji, dne 03.06.2010, skladno s 3.odst. 6. čl. Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/06) sprejel Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Več o oceni lahko najdete v spodnji priponki.

PRENOS:
pdfOcena izvajanja OPV