ZBIRANJE OBRAZCEV ZA OCENO ŠKODE PO POZEBI 2017 (21. in 22. april 2017)

Na podlagi prejetega Sklepa o ocenjevanju škode zaradi posledic pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017, št. 844-7/2017-62-DZGR, ki ga je izdalo  Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, je Občina Sv. Jurij v Slov. goricah pričela z zbiranjem obrazcev za oceno škode.
 
Nosilci kmetijskih gospodarstev ste pred dnevi na vaše naslove prejeli izpolnjen obrazec 2 PT, katerega lahko dostavite najkasneje do srede, 23.08.2017 na sedež Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. 
 
 
Priznanih je le 17 vrst poškodovanih kultur, le te so:
 • slive in češplje,
 • jabolka 1. kakovosti,
 • hruške 1. kakovosti,
 • češnje,
 • višnje,
 • marelice,
 • breskve (namizne)
 • jagode,
 • kivi – aktinidija,
 • ribez (rdeči)
 • maline,
 • borovnice gojene,
 • orehi,
 • kutina,
 • lešnik v lupini,
 • grozdje rdeče za predelavo,
 • grozdje belo za predelavo.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02/729 52 50 vsak delovni dan v uradnem času občine ali pišete na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

 

OBVESTILO MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO O DATUMU ZAČETKA VLAGANJA ZAHTEVKOV ZA ŠKODO PO POZEBI IN SNEGU V LETU 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva, da je v  Uradnem listu RS, dne 27.01.2017 bilo objavljeno Obvestilo o datumu začetka vlaganja zahtevkov za dodelitev pomoči najbolj ogroženim kmetijskim gospodarstvom oziroma zahtevkov za dodelitev pomoči za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje po pozebi in snegu v letu 2016 v sadjarstvu in vinogradništvu. Datum začetka vlaganja zahtevkov je 31. januar 2017, zahtevek pa se lahko vloži do vključno 2. marca 2017.

Pravna podlaga za objavo navedenega obvestila je določena v Zakonu o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljnjem besedilu: ZUOPPSKP).

Vsem kmetijskim gospodarstvom, ki izpolnjujejo pogoje iz ZUOPPSKP bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) poslala predtiskan obrazec »Pomoč za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva« oziroma »Pomoč za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje« (v nadaljnjem besedilu: predtiskan obrazec). Če kmetijsko gospodarstvo predtiskanega obrazca ne bo prejelo, lahko uporabi obrazec, ki je objavljen na spletni strani Agencije (http://www.arsktrp.gov.si/), ter ga z izpolnjenimi podatki, podpisom in drugimi prilogami posreduje na Agencijo. Izpolnjen in podpisan obrazec se šteje za »Zahtevek za dodelitev pomoči za najbolj ogrožena kmetijska gospodarstva« oziroma »Zahtevek za dodelitev pomoči za obnovo potenciala kmetijske proizvodnje«. Kmetijsko gospodarstvo vloži zahtevek na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali odda osebno v sprejemni pisarni Agencije.


O zahtevkih bo odločala Agencija. Rok za izdajo odločb je šest mesecev od poteka roka za vložitev zahtevka. Agencija vroča odločbe z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme, navedenega na odločbi.

 

 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni