ŽUPANOV SPREJEM ODLIČNIH UČENCEV

V torek, 15.06.2021 je župan Peter Škrlec priredil že 12. sprejem za učence OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, ki so od 3. do 9. razreda zaključili z odličnim uspehom oz. so imeli ob zaključku povprečno oceno 4.5 ali več. Odlični učenci generacije 2012-2021 so Zarja Mohorko, Anej Satler, Neža Senekovič, Nina Senekovič in Nadja Špindler.

Župan je učencem čestital za njihov uspeh in jim zaželel srečo in še mnogo uspehov tudi v prihodnje. Posebne čestitke je namenil tudi Aneju Satlerju, za vpis v Zlato knjigo OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol.
 
V nadaljevanju se je zahvalil tudi razredniku Luki Sambolcu in ravnateljici Vesni Breznik, saj je osnovno šolo zaključila še ena generacija odličnih učencev, za kar so poleg truda učencev zaslužni tudi učitelji in vodstvo šole, ki so s svojo strokovnostjo uspešno prenašali navdušenost in željo po znanju na še eno generacijo učencev. 
 
Sprejema so se udeležili tudi starši odličnih učencev, ki svoje otroke podpirajo, vzpodbujajo, jim stojijo ob strani in s tem pripomorejo k njihovim uspehom. Staršem se je župan ob tej priložnosti za njihovo podporo iskreno zahvalil.
 
Vsi učenci so v spomin na zaključek šolanja, poleg iskrenih čestitk in dobrih želja prejeli tudi spominsko darilo.

OJ 7OJ 8OJ 9OJ 10OJ 11OJ 12OJ 13OJ 14OJ 15OJ 16OJ 17OJ 18OJ 19OJ 21OJ 24OJ 26