SKLEP O DOLOČITVI NAČINA ŽREBA KANDIDATOV ZA LOKALNE VOLITVE