ALERGENI V ZRAKU - CVETNI PRAH

Podnebje in njegova vsakodnevna pojavna oblika – vreme – vplivata na naravno okolje, a tudi na dejavnost, počutje in zdravje ljudi. Glede na podnebne spremembe lahko vreme močno odstopa od pričakovanih povprečnih razmer. Vsakokratne vremenske razmere določajo, kdaj se začnejo posamezne fenološke faze (razvojni cikel rastlin) in tako vplivajo na začetek, trajanje in morebitne presledke in vrhe obremenjenosti zraka s cvetnim prahom. Med kazalci okolja se tako spremlja tudi alergijski rinitis, ki je posledica izpostavljenosti alergenom in v veliki meri vpliva na produktivnost zaposlenih. Podobno velja tudi za astmo in konjuktivitis. 

Alergeni cvetni prah lebdi v zraku, sproščajo ga v naravi razširjene rastline v velikih količinah, veter pa jih lahko raznaša na daljše razdalje.

Na spletnih straneh Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) lahko spremljate Semafor obremenitve zraka s cvetnim prahom v preteklem tednu ( https://www.nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/semafor/ ), prav tako pa tudi Napoved za naslednji teden ( https://www.nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/napoved/ ). Obe napovedi vam lahko ponudita informacije, s katerimi se lahko pravočasno zaščitite pred vplivom naravnih alergenov.

Kako ravnati?

Cvetnemu prahu se je med sezono cvetenja nemogoče izogniti, lahko pa prilagodimo naš vedenjski vzorec, s katerim bomo zmanjšali izpostavljenost alergenom in tako zmanjšali breme bolezni. Priporočljivo je, da se naučimo spoznavati rastline, ki nam škodijo, opazovati njihov razvoj in cvetenje. Informacije o cvetenju moramo poiskati dovolj zgodaj, še preden postanejo znaki bolezni intenzivni, saj določene vrste cvetijo že pozimi (jelša, leska). Po večini je vir cvetnega prahu lokalen in se običajno poseda v bližini rastlin, le majhen odstotek je dobro ploven in se širi na večje razdalje.

V notranje prostore ga prenesemo z odpiranjem oken in vrat, obleko in obutvijo. Izogibajmo se torej mehanskemu prezračevanju prostorov, za sajenje v okolici bivalnih prostorov izbirajmo manj vetrocvetnih dreves oziroma rastline, ki sproščajo manj cvetnega prahu. Bolezen lahko nadziramo le, če se skušamo čim bolj izogniti poznanim alergenom in si po potrebi pomagajmo z zdravili.

Uporabljajmo spletni Dnevnik cvetnega prahu ( https://www.pollendiary.com/Phd/sl/start ) , ki temelji na pripravi modelov za napovedovanje obremenitev zraka s cvetnim prahom. Z dnevnikom se lahko na enostaven način ugotavlja povezava med simptomi bolezni in obremenitvijo zraka s cvetnim prahom v določenem kraju.
 
Vir: povzeto po Podnebje, okolje in alergije; NLZOH, NIJZ, ARSO
 
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR
Skupna služba varstva okolja
Irena Kozar
 

1

 
 
 
 
 

Vir slike: klub Gaia, Jelša

 

OBVESTILO O UKINITVI ODLOKA O NAČRTU ZA KAKOVOST ZRAKA ZA AGLOMERACIJO MARIBOR IN SUBVENCIJE EKO SKLADA

V Uradnem listu RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021 je bil objavljen Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočji zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, ki določa, da z dnem 1. 3. 2022 preneha veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor (vključeni Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), prav tako tudi za občine Ljubljana, Murska Sobota in območje Zasavja. Zaradi večje onesnaženosti zraka bo odlok ostal v veljavi le še v MO Celje.

Za občine v Podravju bo tako od 1.3.2022 veljalo, da bodo subvencije EKO sklada občanom vseh občin dosegljive pod enakimi pogoji, ker za nobeno občino ne bo več veljalo, da sodi pod degradirano območje iz naslova onesnaženosti zunanjega zraka.

Na podlagi odlokov, ki se bodo s 1. 3. 2022 ukinili, so namreč občani teh občin lahko pridobili določene višje subvencije za zamenjavo kurilnih naprav. Z ukinitvijo odlokov se izenačuje višina subvencij za vse državljane enako, v določenih občinah so bile po starem mogoče tudi subvencije za plinske kotle, ki pa se z ukinitvijo odloka povsem ukinjajo. Lahko pa se bodo pridobile subvencije za kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne črpalke na določenih območjih, kjer te prej niso bile mogoče.

Z namenom ohranjanja kakovosti zraka na nacionalnem nivoju je MOP pripravil Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka s priporočenimi ukrepi, ki je zdaj enoten in veljaven za vse občine.

EKO sklad bo še naprej podeljeval subvencije po objavljenih javnih razpisih na področjih:

  • Ogrevanja in prezračevanja,
  • Izolacije in oken,
  • Vozil,
  • Električne samooskrbe,
  • Nakupa/gradnje/celovite obnove stanovanjske stavbe,
  • Menjave cevi in oblog,
  • Vode,
  • Odpadkov,
  • Gospodinjskih aparatov.

Vse prijave, ki bodo na EKO sklad prispele do 28. 2. 2022, bodo obravnavali še po dosedanjih pogojih, vloge po 1. 3. 2022 pa z upoštevanjem ukinitve odloka.

Veljavni razpisi so objavljeni na spletni strani EKO sklada ( https://www.ekosklad.si/prebivalstvo ), za tehnične informacije in natančnejše informacije o pogojih za pridobitev subvencije ali kredita pa priporočamo, da se obrnete na Energap (Energetska agencija za Podravje) tel. (02) 234 23 60 ali svetovalno pisarno EKO sklada ENSVET , tel. 02 23 42 363, 070 574 630.

Januar, 2022

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR
Skupna služba varstva okolja
Irena Kozar

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni