HRANJENJE PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI

V praksi je zelo priljubljeno hranjenje prostoživečih živali. Povečan vnos hrane v okolje pa lahko privede do povečanja populacij nekaterih vrst ptic, sesalcev in rib.

123

 

 

 

 

Problematična je predvsem človeška odpadna hrana (kruh, začinjena in predelana hrana), ki za nekatere živali predstavlja poglaviten vir hrane. Živali bodo nastavljeno hrano pojedle, tudi če ne ustreza njihovim prehranskih potrebam.

Vendar takšna hrana ni ustrezna, ker:

 • ne zadosti potrebam živali po vnosu življenjsko pomembnih hranil,
 • zaradi zbiranja na točkah hranjenja se med živalmi prenašajo bolezni,
 • živali izgubijo naravni občutek in hrane ne iščejo več same,
 • živali se preveč razmnožijo,
 • povečata se tekmovalnost in stres,
 • prihaja do povečanega vnosa hranil v vodno okolje, kjer se ustvarjajo za življenje neugodni pogoji,
 • razmnožijo se sive vrane, podgane in drugi glodavci.

Potrebno se je zavedati, da hranjenje prostoživečih živali s človeško hrano posega v njihovo naravno prehrano in lahko povzroča bolezni. Prav tako tovrstno hranjenje živali spodbuja, da živali kradejo hrano in odpadke, ki so zanje škodljivi.

456

 

 

 

 

V kolikor se vseeno ne moremo upreti hranjenju prostoživečih živali, pa je zelo pomembno in odgovorno, da to počnemo na ustrezen način:

 • Pticam pevkam pripravimo ptičjo krmilnico, kamor lahko nastavimo sončnična semena, semena prosa, konoplje, ovsa in buč ter različne oreščke (nesoljene).
 • Za nekatere vrste ptic (kos, brinovka, taščica) lahko pripravimo talno krmišče, kamor nastavimo jabolka, plodove jerebike, rumenega drena, črnega trna, gloga in mokovca.
 • Vevericam lahko nastavimo orehe, lešnike, brinove jagode, gabrova semena, sončnična semena, suho koruzo, kostanj.
 • Hranjenje vodnih ptic se zaradi izrazitega negativnega učinka nanje odsvetuje. Za vodne ptice in ribe je zelo pomembno, da so vodna telesa in njihove brežine naravi prijazno urejene, tako da lahko živali po naravni poti najdejo obilo kvalitetne hrane.

Več informacij in gradiv na temo hranjena prostoživečih živali lahko najdete na spletni strani https://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/narava/biotska-raznovrstnost.

Pripravili:
Živa BOBIČ ČERVEK in Nina GORNIK MULEC
SOU Maribor, Skupna služba varstva okolja

Vir fotografij: Pixabay.si; SSVO – Kampanja Ne hrani me! Ohrani me.

ŠKODLJIVOST ZABAVNE PIROTEHNIKE

O zabavni pirotehniki je bilo že veliko napisanega. Vsako leto znova skušamo občane bolj ali manj uspešno prepričati o tveganju za zdravje in okolje, ki ga prinaša pirotehnika. Pa vendar se še vedno veliko ljudi odloča za nakup in uporabo teh sredstev.

Uporaba pirotehnike je dovoljena od 26. decembra do 1. januarja, vse več pa je pozivov, da se njena prodaja in uporaba v celoti prepovesta.

Zakaj razmisliti o nakupu in uporabi pirotehnike?

Vpliv na okolje

Za doseganje različnih efektov in barv se za izdelavo pirotehničnih sredstev uporabljajo številne kemikalije, ki običajno vsebujejo fosfor, kalij, kalcij, svinec, magnezij, aluminij, silicij, železo, baker, barij, natrij in molibden. Ob eksploziji se te snovi silovito sprostijo v zrak v obliki plinastih reakcijskih produktov in trdnih nanodelcev. Iz ozračja jih spere šele dež, kar ima za posledico dodatno onesnaženje zemlje, vodotokov in podtalnice. Za pirotehničnimi sredstvi ostajajo odpadki po pločnikih, cestiščih, zelenicah in jih povzročitelji običajno ne počistijo.

1

 

 

 

 

Vpliv na zdravje ljudi

Ker so delci, ki nastanejo pri eksploziji pirotehničnega sredstva, izjemno majhni, lahko še več tednov lebdijo v zraku in prodirajo v naše telo skozi pljuča in kožo v kri, le-ta pa jih ponese v sleherni organ, kjer povzročajo vnetja in poškodbe celičnih struktur. V času dovoljene uporabe pirotehnike se poveča tudi število nepotrebnih poškodb, raztrganin, opeklin, poškodb sluha, ki so posledica neustreznega in nepravilnega ravnanja, pa tudi nekakovostnih pirotehničnih sredstev. Posledice so lahko zelo boleče in tudi trajne. Vsakršen hrup je lahko moteč, še posebej, če je ta prekomeren in v obliki pokanja. Poleg fizične bolečine lahko pusti tudi psihične posledice (vznemirjenost, strah, nespečnost,..), prav tako je moteča tudi svetloba v obliki bliskanja.

2

 

 

 

 

Vpliv na živali

Ne gre zanemariti, kako hrup in bliskanje, ki ju povzroči uporaba pirotehnike, vpliva na domače in prostoživeče živali - ptice izgubijo orientacijo in se zaletavajo, divje živali iščejo varno zavetje, domače živali se strgajo s povodcev in preskočijo ograje,… Tako je v tem času veliko tavajočih živali in masovni sprejem domačih živali v zavetišča.

3

 

 

 

 

Preden se odločite za nakup pirotehnike pa razmislite še…

Pirotehnika se proizvaja in uvaža v glavnem iz Kitajske, kjer jo v zelo slabih razmerah izdelujejo otroci. Ali za popestritev prazničnega vzdušja res potrebujem pirotehnična sredstva? Nakup pirotehnike lahko pomeni velik strošek. Morda bi ta denar namenili za dobrodelne namene? Pri uporabi pirotehnike se lahko zgodijo tragične nesreče, včasih z doživljenjskimi posledicami za posameznike. Usoda se lahko poigra tudi z vami!

Ob vsem zapisanem apeliramo na vse, da razmislite o uporabi tovrstnih izdelkov, pomislite na svoje zdravje, na bolnike, starejše, male otroke in živali, ki jih onesnaženje, hrup in svetlobni učinki zmotijo pri njihovem vsakodnevnem življenju. Pomislite tudi na naše okolje. Zagotovo so lahko prazniki lepi tudi brez pirotehnike. Preživimo jih zdravi in v krogu ljudi, ki so nam blizu, povežimo se z naravo, ohranimo čist zrak.

Nina GORNIK MULEC
SOU Maribor, Skupna služba varstva okolja

Vir fotografij: pixabay.com in dzzz.si

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni