SPREJETA JE RESOLUCIJA O DOLGOROČNI PODNEBNI STRATEGIJI DO LETA 2050 (ReDPSS)

Državni zbor je sprejel Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji do leta 2050, ki zastavlja cilj, da do tega leta doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost.

Poleg mednarodno obvezujočih zavez iz Pariškega sporazuma za omejitev globalnega segrevanja pod 1,5oC, cilji sovpadajo s cilji Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 za zmanjševanje TGP in razvoj, ki bo odporen na podnebne spremembe.

Resolucija temelji na nacionalnih predpisih kot so: Strategija razvoja Slovenije do leta 2030 (SRS 2030), Celoviti nacionalno energetski načrt (NEPN), Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030 (ReNPRP30) in Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 (ReNPVO20-30). Je strateški dokument, akcijski načrt za izvajanje podnebne strategije pa je NEPN. Osnovni cilji so zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje odvzemov na ponorih, energetska učinkovitost in energija iz obnovljivih virov energije. Določeni so tudi sektorski cilji v smeri zmanjšanja emisij:

Zajeta slika

 

 

 

 

Resolucija po sektorjih opredeljuje usmeritve in ukrepe do leta 2030, vizijo, glavne cilje in usmeritve do leta 2050 in glavna področja ukrepanja.

Podrobnejše strategije po sektorjih: oskrba z energijo, industrija, promet in mobilnost, stavbe – gospodinjstva in storitvene dejavnosti, kmetijstvo, raba zemljišč in sprememba rabe zemljišč (LULUCF) in odpadki si lahko pogledate na povezavi TUKAJ: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2552/resolucija-o-dolgorocni-podnebni-strategiji-slovenije-do-leta-2050-redps50

Opredeljene so tudi horizontalne vsebine, ki se nanašajo na potrošniške in proizvodne procese za nizkoogljično krožno gospodarstvo ter izobraževanje in usposabljanje s poudarkom na interdisciplinarnosti.

Za izvajanje strategij za podnebno nevtralnost bo morala Slovenija zagotoviti zadostna finančna sredstva, prav tako pa mora vzpostaviti ustrezno organizacijsko strukturo za vodenje in izvajanje nalog s področja podnebnih sprememb.

Pripravila:
Irena Kozar
SOU Maribor, Skupna občinska uprava

PRISPEVAJMO K ZMANJŠANI UPORABI PLASTIKE ZA ENKRATNO UPORABO

Prepoved uporabe določenih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo na evropskem trgu

Plastična embalaža je naša vsakodnevna spremljevalka, ki jo je zaradi njenega dolgoročnega vpliva na okolje potrebno omejiti. Da bi zmanjšali škodljiv vpliv plastičnih proizvodov na okolje, so z julijem začele veljati omejitve pri dajanju na trg določenih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo po Evropski uniji.

S 3. julijem so po vsej Evropski uniji začele veljati prepovedi določenih izdelkov na trgu in sicer na podlagi Direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Namen direktive je usmeriti razvoj družbe pri ravnanju s temi proizvodi v čim manjšo uporabo le-teh, v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje, kjer je to mogoče in v razvoj ter promocijo bolj trajnostnih materialov, ki bi te plastične proizvode nadomestili. Cilj direktive je prepolovitev morskih odpadkov do leta 2030, saj je v oceanih trenutno več kot 150 milijonov ton plastike, od tega kar 49% plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Da bi zmanjšali količine novo nastalih odpadkov je tudi v Sloveniji začela veljati prepoved prodaje določenih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.

1

 

 

 

 

 V Sloveniji se sprejema Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uredba), ki bo celostno uredila to področje in prav tako povzela določbe evropske direktive. V določbah predloga Uredbe so med drugi, poleg prepovedi zgoraj naštetih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, zajeti tudi nekateri:

  • ukrepi za proizvajalce, organizatorje javnih prireditev, upravljavce avtomatov za pijače, ponudnikov pijače in hrane za to, da se omeji uporaba nekateri plastičnih proizvodov za enkratno uporabo – lončki za pijačo, posoda za shranjevanje živil.

Ne glede na to, da še nacionalna zakonodaja ni sprejeta, pa lahko kot družba takoj pristopimo k ravnanju, ki bo vodilo do zmanjšanja uporabe teh proizvodov – tako občani posamezniki, lokalne skupnosti, organizatorji prireditev, gostinci, upravljavci avtomatov za pijače idr.

Kako je trenutno na prireditvah v lokalnih skupnostih?

Z ozaveščanjem o problematiki plastičnih proizvodov so konec leta 2019 pričeli tudi v Skupnosti občin Slovenije (SOS). Tako si več kot 50 občin že prizadeva za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo, k temu pa vzpodbuja tudi druge organizatorje dogodkov v svojem okolju.

Ne glede na to, ali je občina pristopila k dogovoru ali ne lokalna skupnost poziva k trajnostnemu ravnanju v vsakem trenutku in apelira na občane ter organizatorje različnih prireditev, da se zmanjša uporaba plastičnih izdelkov na dogodkih in da se na ta način poskrbi tako zmanjšanje odpadkov kot tudi ločeno zbiranje tistih, ki nastanejo.

Julij – mesec brez plastike – dodatni poziv vsem

Na pobudo fundacije The Plastic Free July je julij mednarodni mesec brez plastik. Globalnemu gibanju se lahko pridružijo organizacije in vsak posameznik:

Organizatorji prireditev lahko, skladno z zgoraj predlagano Uredbo, že sedaj izvajajo nekatere ukrepe, ki bodo vodili do zmanjšanja uporabe nekateri plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki še na trgu niso prepovedani – gre za lončke za pijačo in posode za živila (zaužitje ali shranjevanje). Možni ukrepi so:

  • na javni prireditvi, kjer se ponujata pijača in hrana, se na mestu strežbe zagotovi uporaba trajnejših plastičnih proizvodov ali proizvodov iz neplastičnih materialov;
  • omogočati, da k ponudniku pijač in hrane obiskovalci javne prireditve lahko prinesejo svoj lonček za pijačo ali posodico za hrano za večkratno uporabo;
  • ozaveščati o ukrepih iz predhodnih dveh točk tega odstavka pred in med prireditvijo;
  • poskrbeti za ločeno zbiranje nastalih odpadkov že na sami prireditvi.

2

 

 

 

 

Vsak posameznik lahko premisli, kako naj nadomesti plastiko in zaživi okolju bolj prijazno. Začnemo lahko z vrečko, ki jo prinesemo s seboj v trgovino ali se odpravimo v trgovino z izdelki brez embalaže, se udeležimo izmenjav oblačil, ne zavržemo stvari, ki jih ne potrebujemo, ipd.

Pikniki brez odpadkov: Ob toplejših dnevih se radi odpravimo v naravo in si privoščimo piknik. Klasični pikniki, katerih glavna sestavina je plastika in gora odpadkov so obremenjujoči za okolje. Zato pozivamo vse, da piknik načrtujete tako, da ga pripravite brez odpadkov. V primeru da ti nastanejo, pa jih pospravite za seboj in odložite na mesta namenjena odlaganju odpadkov.

3

 

 

 

 

 Vir: splet

Skupaj zmanjšajmo uporabo plastike in spodbujamo večkratno uporabo trajnostne embalaže, ter poskrbimo za lepši jutri.

Plastični material se razgradi šele po več stoletjih, zato še danes sprejmimo ukrepe, ki bodo imeli učinek na prihodnost sveta. Sprejmimo izziv: »JULIJ - MESEC BREZ PLASTIKE« in ukrepajmo že danes.

Skupna občinska uprava Maribor
Tea Drevenšek

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni